NAzomer - NAgenieten

15-08-2023

De nazomerperiode. De tijd van de oogst. De aarde heeft volop voedsel voortgebracht en in de nazomer vindt de oogst hiervan plaats. De aarde geeft ons niet alleen voedsel maar ook stabiliteit en kracht zodat wij ons zeker en standvastig voelen. De aarde is het fundament van ons bestaan.           

Aan het eind van de zomer verandert het weer. Dit seizoen heeft een hoge luchtvochtigheidsgraad waardoor de atmosfeer drukkend kan zijn. Je kunt je daardoor loom en lui voelen. De meeste planten en bomen zijn volgroeid. En de natuur bereidt zich voor op de herfst. Er is een rijke oogst aan vruchten en groenten. Dit is nodig ter voorbereiding op de lange wintermaanden. Vroeger werden er grote voorraden graan en vruchten opgeslagen en gedroogd om zo voldoende eten te hebben in de winter.

Maag en milt: De maag en milt zijn belangrijke onderdelen voor de opname en transformatie van voedingsstoffen in energie. Ze behoren in de vijf elementenleer tot het aarde element. Wanneer de maag- en miltenergie uit balans zijn uit zich dat in piekeren en tobben. Piekeren is het ronddraaien van gedachten zonder dat er een eind aan komt. Hierdoor kun je je vermoeid voelen. Als de maag- en miltenergie in balans zijn is er sprake van verwerkte gedachten en ervaringen die geïntegreerd zijn in je leven. Je kunt genieten van het leven. Genieten van muziek, het lezen van een boek, genieten van rust en ontspanning.

De maagmeridiaan is onze bron van verteren en opnemen van zowel voedsel als informatie om onszelf en anderen te voeden. En onszelf vol en verzadigd te voelen. Sympathie, meeleven en meevoelen kost energie van de maagmeridiaan. Teveel sympathie kan omslaan in overbezorgdheid of obsessie. Te weinig sympathie, of als sympathie niet geuit kan worden leidt tot autisme. Wat ligt jou zwaar op de maag ?

De miltmeridiaan transformeert en transporteert. De milt transformeert voedsel en drank in bloed en energie. Het is de zetel van ons vermogen tot denken, concentreren en studeren. De energie van een gezonde miltmeridiaan geeft je het gevoel dat je op je plaats bent. Je kunt je concentreren en medeleven tonen. Vervreemding van werk en omgeving, zoals reizen, kosten energie van de miltmeridiaan, evenals teveel concentratie, denken en eten.

Element Aarde

Het aarde element hoort tot de nazomer en tot de overgang tussen de seizoenen, een moment van rust tussen de wisseling van Yin en Yang energie.De aarde-energie heeft als kwaliteit verbinding te maken met de fysieke wereld, de aarde, de materie. Aarde-energie beweegt omlaag en naar binnen en creëert stabiliteit: een uitgebalanceerde samenwerking tussen spieren en gewrichten. De spieren, banden en bindweefsel vormen de weefsels van de aarde element. Trauma en stress wordt o.a. opgeslagen in deze weefsels. Door bewust te zijn met de lichaamsbeweging kunnen deze spanningen ontladen worden en vindt er heling plaats. Het doel is om deze weefsel veerkrachtig te maken en houden, niet te strak gespannen, en ook niet te slap. De kunst is om vanuit ontspanning actief te zijn. Sta eens stil bij de spieren, banden en bindweefsels: hoe is de structuur en hoe bewegen ze ?

Mond en smaak is het zintuig dat verbonden is met de aarde element. Zintuigen zijn allemaal gelokaliseerd in het hoofd. De organen die erbij horen in het lichaam. De zintuigen verbinden het hoofd met het lichaam. Via je mond proef je alle smaken. en proef je het leven in alle facetten: zoet, scherp, zout, zuur en bitter.

Oefeningen voor de nazomerperiode

De komende weken staan de lessen in het teken van de nazomer en de bijbehorende organen. De nadruk wordt gelegd op oefeningen voor de benen en voeten. Je brengt daardoor de aandacht bewust naar beneden en geeft ruimte in het hoofd. Je maakt contact met de aarde om de cirkelende gedachten te doorbreken.

Er is aandacht voor de spieren en bindweefsel door bewust de spieren aan- en te ontspannen. Aarde-energie is omlaag gericht, naar het bekken en de benen. Het is wortelend en stabiliserend. Balansoefeningen brengen je in de staat van stabiliteit. In het bekken zit je evenwichtsgevoel. Door bewust je aandacht daar op te richten tijdens balansoefeningen kom je in je stabiele basis. De aandacht gaat uit je hoofd, dus niet meer piekeren, en je ervaart de stabiele basis van je lichaam en de aarde onder je.

De meridianen van dit seizoen lopen langs de voorkant van het lichaam. Achterover buigingen,  strekkingen van de bovenbenen zijn typische oefeningen voor dit seizoen zoals: Kameel (Ustrãsana), Wiel (Urdhva Dhanurãsana), Saddle pose (Supta Virãsana) Balansoefeningen zijn bij uitstek oefeningen voor de aarde element zoals: de Danser (Natarajãsana), en de Boom (Vrksãsana). Maar ook in de Kindhouding (Balãsana) ervaar je de aarde onder je.

Zelf massages, zoals massage van de Hara (buik) brengen je bij het aarde-element. Zingen en fluiten helpen ook om de gedachten te doorbreken. En vaak kun je er om lachen wanneer je jezelf verplicht tot "gek doen". Het maakt dat de gedachten en gepieker wordt doorbroken en dat geeft ruimte en licht. Ruimte om te genieten van alles wat de aarde brengt.

Pluk en proef de vruchten, en geniet NA van de ZOMER